Hírlevél:   
  
align=center
border=0Fülvájó
Beharangozók, hírek
Életrajzok
Interjúk, riportok
Esszék, tanulmányok
Együttesek
Kritika
align=center
border=0Dübörgő
Beharangozók, ajánlók
Kritika
Együttesek
Interjúk, riportok
align=center
border=0Iskola a határon
Ottlik Géza
Esszék, élménybeszámolók
Olvas(s)atok, néz(z)etek
Interjúk, riportok
Hírek
irodalom_12_11_10_9
align=center
border=0Korboncnok
Kritika
Érdekességek
Interjúk, riportok
Életrajzok
Események
align=center
border=0Nyelvöltögető
Kritika
Esszék, tanulmányok
Interjúk, események
Hírek, ajánlók
Nyelvében hal
align=center
border=0Nyitott könyv
Kritika
Életrajzok, mini biográfiák
Kiadók ajánlatából
Eladási listák, statisztikák
Interjúk, riportok
Hírek, események
align=center
border=0Színes papiruszok
Dekonstrukció
Eseménynaptár
Ajánló, hírek
Kalendárium
Más világ
Milyen lesz
Milyen volt
Kulturális hírek
align=center
border=0Tarsoly
Kritika
Esszék, tanulmányok
Interjúk, riportok
Előadások, események
align=center
border=0Vizuális kultúra
Film, fotó
Színház
Tánc
Képzőművészet
align=center
border=0Papiruszportál
Impresszum
Rólunk
Partnereink
Vendégkönyv
Támogatóink
Médiaajánlat
Letölthető bannereink


Polisz.hu online játék
buszbérlés, buszrendelés
fordítás, fordítóiroda
semen extender
Grafikai tervezés, egyedi programozás
tárhely és domainirodalom_12_11_10_9
Nógrádi Gábor: Tankönyv két világ határán

Szerző: PP
2010. március 24. 6.56

Nógrádi GáborHonlapunk szórványosan eddig is foglalkozott az irodalomtanítás megújításával, de most egy új almenü létrehozásával (irodalom_12_11_10_9) még nagyobb teret kívánunk adni a témában kibontakozó diskurzusnak. Amennyiben közlésre érdemesnek tartjuk, megjelentetünk minden hozzászólást, szakmabelitől, laikustól egyaránt.
Első írásunk szerzője Nógrádi Gábor, témája Fűzfa Balázs most megjelent két új irodalomtankönyve. Várunk véleményeket pró és kontra!

Nógrádi Gábor: Tankönyv két világ határán

Milyen különös: a korszakhatárokat jelző alkotásokat, eseményeket, gondolatokat szinte soha nem vesszük észre a korszakok határán! Festményeket, verseket, felfedezéseket, kezdeményezéseket, történelmi tragédiákat, találmányokat lépünk át közönnyel. No, persze! Túl sok érdekünket, megszokott értékeinket – féltett kis megszokott életrendünket sértik. Ki kell halnunk, hogy a következő nemzedék vagy az unokák Heurékát! kiáltsanak. „Milyen vakok voltak! – mondják megvetően ilyenkor őseikre. – Nem hallották meg Bach zenéjében, nem olvasták Rimbaud vagy Ady versében, nem látták Van Gogh vagy Csontváry ecsetvonásaiban a csodát? S a jövőt sem sejtették Hitler bajuszkájának rándulásában?” Ezt kiáltják, majd vakon hajóznak ők is saját korszakuk világítótornyai mellett a víz fedte sziklák felé.

Fűzfa Balázs irodalmi tankönyveinek megszületése, megjelenése korszakhatár.

Nem a totalitása (vagy mondjuk inkább: teljessége) miatt az, amelyben a különböző művészetek, eszmék, stílusok, alkotások közötti hálót szövögeti, hogy az adott korok gondolati, érzés- és értékrendszerét minél jobban felmutassa a diákoknak, s az összefüggéseket megértesse. Az efféle teljességre már mások is törekedtek. Az interdiszciplináris oktatásnak sok harcosa volt és van, akik nem felszeletelve akarták, akarják átadni a világot a következő nemzedéknek.
Nem is azért korszakhatár a 11. és 12. osztálynak szóló irodalomtankönyv á la Fűzfa, mert kreatív feladataival, folyamatos provokációs aktivizálásával szinte kényszeríti a diákok gondolkodó csoportját, hogy kibonthassa, fejleszthesse a képességeit, alkalmazza meglévő ismereteit, s a tudás megszerzése során maga is alkotó legyen, ne csak bamba befogadó, mint a poros és porosz iskolarendszer kis bakáiként mi voltunk. Ez a fajta könyv- és tankönyvalkotás, ez a fajta bevonás, bevonódás az értékek

Ilyen, területek közötti zseniális hálózatépítő volt a nemrég elhunyt Vekerdi László tudománytörténész, a kulturális-tudományos közélet egyik utolsó polihisztora. Boldog vagyok, hogy tanított.

és mértékek mélyére, százévesnél is régibb eszme, s gyakorlat boldogabb tájak oktatási intézményeiben.
De még azért sem korszakhatár ez a könyv, mert olyan vén, cinikus és már kifelé tartó embert is a kötet végigolvasására kényszerít, aki iskoláskorában sem bírta végigolvasni az irodalomtankönyvét, pedig az a szakterület volt élete és halála. Mások is tudnak ma már letehetetlen oktatási, ismeretterjesztő, sőt tudományos könyvet írni, mióta az input is fontos, nem csak az output, hogy csúnyábbat ne mondjak az egykori értelmiségi arisztokratizmusról és diktatúráról, ami ma is uralkodik.

Miért korszakhatár tehát ez a tankönyv, ha nem a fentiek miatt?

Mert nem tankönyv.

Úgy néz ki, mintha az volna (s milyen jól néz ki!), papír, nyomdafesték, ragasztókötés bárkit megtéveszthet, no, meg annyiba is kerül, mint egy tankönyv, mégsem az. Fűzfa mindkét gazdagon illusztrált és mesterien szerkesztett, tördelt kötete egy interneten működtetett hipertexttel teli fájl síkban kiterítve.
Ha a világunk, és ezen belül az oktatás ott tartana, ahol a számítógépes technika és kultúra tart,  

Lehet, hogy csak számomra volt az ötvenes-hatvanas évek iskolája a rettegés, a lelki terror és megnyomorodás dosztojevszkiji kazamatája, de számomra az volt. Rémálmaim – a hatodik évtizeden túl – ma is odakötnek. Átok rá!

illetve tarthatna, akkor ez a mű a világhálón lebegne bárki által letölthetően, és sose kerülne nyomdába. Ha minden diák a tarsolyában – a marsallbot és az uzsonna mellett – hordhatná a hardverét, s mindegy, hogy ez laptop, e-könyv, i-phon vagy egy még nem ismert szerkentyű, akkor méltó formáját találná a tartalom.
Korszakhatár Fűzfa Balázs két kötete, amely a Krónika Nova Kiadó jóvoltából jelenhetett meg. (Áldassék érte a kezük munkája!)
Utódaink majd a mi papírvilágunkat és a digitális világot összekötő szimbolikus leletként ezt a mutáns objektet fogják múzeumba helyezni 10-20 év múlva, hogy megmutassák kortársaiknak, hol kezdődött a jövő.

Remélem, azt még megérem.

Ha van lélekvándorlás.


   

Az irodalom_12 a Szép Magyar Könyv 2008 Versenyen oklevelet kapott

Előző írásunk:
Interneten innen és túl
Interjú Fűzfa Balázzsal


Oldaltérkép