Hírlevél:   
  
align=center
border=0Fülvájó
Beharangozók, hírek
Életrajzok
Interjúk, riportok
Esszék, tanulmányok
Együttesek
Kritika
align=center
border=0Dübörgő
Beharangozók, ajánlók
Kritika
Együttesek
Interjúk, riportok
align=center
border=0Iskola a határon
Ottlik Géza
Esszék, élménybeszámolók
Olvas(s)atok, néz(z)etek
Interjúk, riportok
Hírek
irodalom_12_11_10_9
align=center
border=0Korboncnok
Kritika
Érdekességek
Interjúk, riportok
Életrajzok
Események
align=center
border=0Nyelvöltögető
Kritika
Esszék, tanulmányok
Interjúk, események
Hírek, ajánlók
Nyelvében hal
align=center
border=0Nyitott könyv
Kritika
Életrajzok, mini biográfiák
Kiadók ajánlatából
Eladási listák, statisztikák
Interjúk, riportok
Hírek, események
align=center
border=0Színes papiruszok
Dekonstrukció
Eseménynaptár
Ajánló, hírek
Kalendárium
Más világ
Milyen lesz
Milyen volt
Kulturális hírek
align=center
border=0Tarsoly
Kritika
Esszék, tanulmányok
Interjúk, riportok
Előadások, események
align=center
border=0Vizuális kultúra
Film, fotó
Színház
Tánc
Képzőművészet
align=center
border=0Papiruszportál
Impresszum
Rólunk
Partnereink
Vendégkönyv
Támogatóink
Médiaajánlat
Letölthető bannereink


Polisz.hu online játék
buszbérlés, buszrendelés
fordítás, fordítóiroda
semen extender
Grafikai tervezés, egyedi programozás
tárhely és domain„Együtt lélegezni a világgal”
Ingyenesen látogatható a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum

Szerző: Lehotka Gábor, fotók: PP (Szent Imre-kiállítás) és a múzeum honlapja 
2011. június 1.

Szent István-hermaMúlt heti kulturális hír, miszerint Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök döntése értelmében 2011. október 31-éig ingyenesen látogatható a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum.
Ennek a látogatók számára kedvező hírnek eredtünk nyomába. Mózessy Gergely gyűjteményigazgató és a múzeum ügyeit a gyakorlatban irányító Smohay András művészettörténész válaszolt készséggel kérdéseinkre.

Ingyenesen látogatható a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum (MTI)
Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök döntése értelmében október 31-ig ingyenesen látogatható a székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum – közölte az MTI-vel az egyházmegye sajtóirodája. Az egykori ferences rendház épületében egyebek között az egyházmegye történet tárgyi örökségét bemutató Az üdvösség történetei című kiállítást, Szent Imre sírkápolnájának megmaradt régészeti emlékeit, s Szent István fejereklyéjét is megtekinthetik a látogatók. Láthatják a Prohászka Ottokár püspök életét bemutató tárlatot, Szilárdfy Zoltán vallásos tárgyú műgyűjteményének legszebb darabjait, valamint Pekáry István festőművész életművének jelentős alkotásait is. A családok éve alkalmából három alkalommal értékes nyereményeket is kisorsolnak a múzeumba látogatók között.

A hangulatos Városház tér, háttérben a múzeummal 

*

Mi áll a szokatlan döntés hátterében, egy hosszú távú látogatótoborzás, vagy valami más?
Smohay András:
Felismerve a gazdasági nehézségekkel küzdő lakosság problémáit, a döntést Spányi Antal megyés püspök hozta meg. Célja, hogy azok is meglátogathassák a múzeumot, akik esetleg nem tudnának erre pénzt áldozni. Az egyházmegye szempontjából a legfontosabb, hogy gazdag kulturális öröksége valóban közkincs lehessen, s nem egy szűk réteg kulturális igényeit szolgálja ki. Ezt mutatták a múzeum korábbi nagy kiállításai és 2009-ben az addig elzártan őrzött Szent István-fejereklye visszahelyezése a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum állandó kiállításába. A múzeum ingyenessé tétele harmonikusan illeszkedik a Spányi Antal „Együtt lélegezni a világgal” című püspöki programjához.

Székesfehérvár nem csak a nevében történelmi város. Milyen a kapcsolatuk a város más kultúraápoló intézményeivel?
Mózessy Gergely:
Mind a múzeumunknak, mind a püspökség könyvtárának és levéltárának hagyományosan jó a kapcsolata a civil társintézményekkel. Ennek a forrása a közös múlt, a közös Kuthy Istvántárgyi örökség. A mai megyei múzeum alapjait egy ciszterci szerzetes, Marosi Arnold rakta le a két világháború között, a megyei múzeum kezdte a Prohászka Ottokár püspökre vonatkozó emléktárgyak összegyűjtését is. Az 1938-ban megszervezett Egyházmegyei Múzeum egykori vezetőjére, Kuthy István kanonokra az idősebb civil szakemberek is szeretettel emlékeznek. Idén lenne 100 esztendős Sulyok Ignác atya, aki a kommunizmus hosszú évtizedeiben gondozta a könyvtárat és levéltárat. Olyan szaktekintély volt, akihez bizalommal fordulhattak a kor civil kollégái; cserébe lehetőséget biztosítottak az egyházi kulturális intézmények bemutatkozásának olyan időben, amikor az volt a jellemzőbb, hogy az egyház és intézményei a táradalom és a szakma perifériájára szorultak. Ezeket a hagyományokat visszük tovább, a legjobb értelemben vett kollegialitásról beszélhetünk. Múzeumunk 1998-as újjászervezése sem jöhetett volna létre a megyei múzeum segítsége nélkül. Programjainkat egyeztetjük, közösen promotáljuk.
Smohay András: Évek óta közösen szervezzük a Múzeumok Éjszakája helyi rendezvénysorozatát, immár katonai és alapítványi múzeumokat is bevonva. Büszkék vagyunk rá, hogy idén 14 székesfehérvári és vidéki kulturális intézmény vesz részt 19 helyszínnel a helyi Múzeumok Éjszakáján, melynek finanszírozását a város önkormányzata vállalja immár harmadik éve. Ennek az összefogásnak vezéralakja Spányi Antal megyés püspök, egyik fő motorja pedig a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum.
Mózessy Gergely: Több időszaki kiállításunk volt látogatható a Városi Képtár aktuális tárlataival együtt – kedvezményes jeggyel. A megyei múzeummal összefogva igyekszünk Székesfehérvár zarándokváros voltát felmutatni. Ebben nagy segítség, hogy a város hozzájárul a turistaszezonban műemlék templomaink bemutatásához, őrzéséhez.

Néhány éve jártunk az impozáns évfordulós Szent Imre-kiállításon. Milyen különleges, Szent Imréhez köthető műtárgyak láthatók ma is a múzeumban?
Szent István-hermaMózessy Gergely:
Három tárgyról, tárgyegyüttesről kell mindenképp megemlékeznünk. A megyei múzeum gondozásában van, de sajnos meglehetősen mostoha helyzetben a középkori királyi koronázó bazilika városszerte feltárt faragott kőanyaga. Annak idején a Szent Imre-kiállításra kölcsönkaptuk azokat a köveket, melyek Szent Imre sírhelyéről származnak, s ezt méltó installációval sikerült bemutatnunk. A kölcsönzést meghosszabbítottuk, s ma a kiállításban ez az emlékhely tovább él.
Smohay András: Itt látható az a csodálatos körülmények között 2007-ben előkerült, márgából készült emléktábla, mely Szent Imre sírját, mások szerint születési helyét jelölte, s Kálmáncsehi Domonkos prépost állíttatta a XV. század utolsó évtizedében. A tábla szövegét Pray György
közölte, a XVIII. század derekán, majd évszázadokra nyoma veszett, hogy a Szent Imre-évre újra előkerülhessen. Szűcs György művészettörténész az emléktábla megtalálója nagyvonalúan a múzeumnak adományozta, s 2008 kivételével, amikor is a Magyar Nemzeti Galéria Mátyás király öröksége című kiállításának nyitódarabjaként kölcsönöztük, a múzeum állandó kiállításán látható. Szintén a Szent Imre-emlékévben került sor több, a herceget ábrázoló festmény restaurálására, melyek azóta láthatók múzeumunkban.
Mózessy Gergely: De maga a múzeum is emlékhely. Épülete eredendően ferences rendház volt, a hozzá kapcsolódó templom épp azért lett Szent Imre tiszteletére szentelve, mert valahol a területén sejtette a XVIII. századi hagyomány a királyi palotát, a szent születési helyét.

Az egyházgyűjteményi profilon belül milyen erősségeik vannak, amiért érdemes Székesfehérvárra látogatni?
Prohászka OttokárMózessy Gergely:
Az egyházmegye 1777-es alapítású, viszonylag fiatal tehát; területén a török hódoltság korában sok érték pusztult el. Így érthetően elsősorban a barokk és rokokó liturgikus tárgyak azok, amelyeken a gyűjtemény egészében a legnagyobb hangsúly esik. De ha a műtárgyállományunk jellege nem is tér el jelentősen a többi egyházmegyei múzeumétól, talán szemléletünk igen. Talán elsőként kezdtünk el az országban egyházi jellegű kiállításokban modern dizájnelemeket használni. És tudatosan igyekszünk a tárgyak kapcsán teret nyitni a látogató elmélyülésének. Tárgyaink liturgikus használatban voltak, önmagukon túlra mutattak. De az ehhez tartozó háttértudás a mai, szekularizált világban sokakból hiányzik. Nekünk kell mesélnünk a tárgyaink történetét – ekképp evangelizálni. A szigorúan vett múzeumi tárgyakon kívül rendszeresen törekszünk a püspöki könyvtár értékes ősnyomtatvány- és antikvagyűjteményéből ízelítőt adni. E tekintetben volt kimagasló 2008-as, Bibliai találkozások című tárlatunk.

Pauer püspök kelyheVan statisztikájuk, kimutatásuk arról, kik látogatják a múzeumot? A múzeumoknak manapság különösen nehéz a fiatalokat elérniük. Hogyan, mivel próbálják becsalogatni az ifjabb nemzedéket?
Smohay András:
A statisztikák alapján látogatóink fele-harmada diák. Az egyik legnagyobb kihívás, hogy az itt őrzött, a ma emberének már kissé idegen tárgyi kultúrát és az ezt létrehozó szellemi közeget érthetően, izgalmasan mutassuk be. Ennek eszköze a múzeumpedagógia. A múzeumba látogató iskoláscsoportok korosztályos foglalkozásokon különféle interaktív feladatsorokon keresztül ismerhetik meg a múzeumot. Az ingyenesség nekik is nagy segítséget és reményeink szerint vonzerőt fog jelenteni. Szomorúan tapasztaltuk, hogy az iskolás gyerekek szülei sem engedhetik meg maguknak a múzeumlátogatást, ami a belépőn kívül utazási költséget is jelent, s ezért több érdeklődő pedagógus sem tudta osztályát elhozni hozzánk. Reméljük idén ebben is áttörést tudunk elérni. Az iskolákat közvetlenül szólítjuk meg, hívjuk el hozzánk az interaktív múzeumpedagógiai foglalkozásokra.

Milyen új, időszaki tárlatok várhatók a közeljövőben, milyen programjaik lesznek?
Smohay András:
Évente a már említett Múzeumok Éjszakája mellett ősszel a Szakrális Művészetek Hetére és a Katolikus Kultúra Napjaira is programokkal készülünk. A múzeum tavaly könyvsorozat kiadását kezdte el Magyar királyok és Székesfehérvár címmel. Ennek első darabja a Mátyás király és a fehérvári reneszánsz kötet volt. Idén Károly Róbert és Székesfehérvár címmel jelentetjük meg a sorozat következő darabját. A könyvek minden esetben egy-egy tudományos konferencia előadásai alapján készült tanulmányokat tartalmaznak. Idén II. András és Székesfehérvár címmel rendezünk konferenciát. Újabb nagy kiállítást a 2013-as székesfehérvári emlékévre tervezünk. Megfelelően elő szeretnénk készíteni a következő évben, de biztosan fognak majd róla hallani.

 A Városház tér és a múzeum a másik oldalról

Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum
8000 Székesfehérvár, Városház tér 4.
Postacím: 8001 Székesfehérvár, Pf. 178
Telefon: (22) 510-698 (kiállítás)
Nyitva tartás: keddtől szombatig: 10–18 óra között (vasárnap, hétfő: szünnap)
Eltérő időpontban előzetes bejelentkezéssel a kiállítások látogathatóak


Oldaltérkép